Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerken financieel personele data
Verwerkingsnummer 3099
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam medewerker en afdeling van het organisatieonderdeel.
Verzameldoel Verwerking van het totaal van de salariskosten van de medewerkers van de Agentschappen van BZK in de respectieve administraties. Daarnaast controle van rechtmatige uitgaven van vervoerskosten van medewerkers.
Bewaartermijn Conform de selectielijst is de bewaartermijn van financiële gegevens 7 jaar.
Bron De gegevens komen vanuit P-Direkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerking van het totaal van de salariskosten van de medewerkers van de Agentschappen van BZK in de respectieve administraties. Daarnaast controle van rechtmatige uitgaven van vervoerskosten van medewerkers.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle medewerkers binnen FEZ die specifiek zijn aangewezen om het programma te gebruiken voor de verwerking van de salarisinformatie. Ook medewerkers van P&O, die gebruik maken van deze gegevens voor de controle van de vervoerskaarten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND