Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking gegevensverwerking tbv analyse vastgoedporteffeuille
Verwerkingsnummer 3194
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) externe partijen
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, zakelijke telefoonnummers, zakelijk e-mailadressen
Verzameldoel ondersteunen van de informatiebehoefte vanuit het RVB voor het managen (verwerven, ingebruikgeven, in stand houden, aanpassen, verkopen) van vastgoed en managen vastgoedportefeuille.
Bewaartermijn 1 jaar persoonsgegevens uit overlegstructuren zoals MT en DT stukken. 7 jaar voor facturen en financiele gegevens, 15 jaar voor gegevens uit verkoop- en ingebruikgavedossiers. Deze termijn gaat lopen na afronding van de transactie, overdracht dossier of sluiten dossier.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen analyses uit te voeren rondom het vastgoed en de vastgoedportefeuille
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • RVB medewerkers, externe partijen bij uitbesteding, doorgifte en/of samenwerking

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB