Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebestand t.b.v. advisering
Verwerkingsnummer 3209
Verantwoordelijke(n)
  • Secretaris Directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De personen die door raadsleden of stafleden van de ROB worden gesproken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres.
Verzameldoel Zie boven.
Bewaartermijn In overleg.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ten behoeve van adviestrajecten spreken wij experts, betrokkenen etc. Bijvoorbeeld voor feitenverzameling en toetsing. Het is vanzelfsprekend dat voor het opnemen van contact met hen, wij hun telefoonnummer en/of emailadres noteren. Vaak zijn die via hun eigen websites te vinden, zo niet, dan wordt die door een collega of secretariaat ter beschikking gesteld. De gesprokenen vinden het vanzelfsprekend dat wij over hun contactgegevens komen te beschikken.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degene die contact zoekt met de gesproken persoon. Deze 'degene' is medewerker of raadslid van de ROB. Soms kan het een stageair zijn; die valt onder de regels van de ROB en kan dus NIET bijv. die gegevens 'meenemen' na het eind van zijn/haar stage.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Secretaris Directeur
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND