Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie aanduidingen politieke partijen en gemachtigden
Verwerkingsnummer 3211
Verantwoordelijke(n)
 • Voorzitter Kiesraad

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gemachtigde van een politieke groepering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode, plaats
Verzameldoel Aanwijzing en identificering van de gemachtigde van een politieke groepering.
Bewaartermijn De verklaring van een politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde, wordt vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere, dan wel de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
Bron Indiener registratieverzoek
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Plv. gemachtigde van een politieke groepering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode, plaats
Verzameldoel Aanwijzing en identificering van de plaatsvervangend gemachtigde van een politieke groepering.
Bewaartermijn De verklaring van een politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde, wordt vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere, dan wel de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
Bron Indiener registratieverzoek
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Bestuurders van een politieke groepering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie binnen vereniging, handtekening
Verzameldoel Deze gegevens worden gebruikt om te verifiëren of het verzoek is ingediend door een of meer personen die juridisch bevoegd zijn de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, namens welke het verzoek is ingediend, te vertegenwoordigen.
Bewaartermijn Deze stukken worden vernietigd als de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het nemen van een besluit op een verzoek tot registratie van een aanduiding en het daarbij registreren van een gemachtigde als bedoeld in de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het nemen van een besluit op een verzoek tot wijziging van een bestaande registratie van een aanduiding als bedoeld in de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet. Daaronder mede begrepen verzoeken tot wijziging van de aangewezen gemachtigde van een politieke groepering.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het ter openbare kennis brengen van geregistreerde aanduidingen, alsmede de namen van de (plaatsvervangend) gemachtigden, ten behoeve van decentrale verkiezingen op basis van de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling (art. G 1 lid 8 Kieswet).
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De namen van de (plaatsvervangend) gemachtigde van een politieke groepering wordt gepubliceerd in de publicatie bedoeld in artikel G 1, achtste lid, van de Kieswet.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter Kiesraad
Bezoekadres Muzenstraat 85
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND