Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactgegevens t.b.v. verzending nieuws(brieven)
Verwerkingsnummer 3212
Verantwoordelijke(n)
  • Secretaris Directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die zich aanmelden voor bijeenkomst, nieuwsbrief etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer en/of emailadres, adres organisatie.
Verzameldoel Om de persoon te kunnen benaderen om de door hem/haar gevraagde informatie (nieuwsbrief, tijd/locatie/programma bijeenkomst) te kunnen geven.
Bewaartermijn Nieuwsbrief: totdat betrokkene zich afmeldt Bijeenkomst e.d.: totdat bijeenkomst plaatsgevonden heeft en nazending van daarbij behorende bundel e.d. is gebeurd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Om personen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of bijeenkomst te kunnen informeren.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de staf van de Raad.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Secretaris Directeur
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND