Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Energielabel
Verwerkingsnummer 3277
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Bouwen en Energie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Energielabelplichtige (persoon die energielabel aanvraagt)
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN
Verzameldoel Nodig voor inloggen DigId en ook om de relatie te leggen tussen de woning en de DigId
Bewaartermijn maximaal 20 jaar
Bron DigId
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen Energielabel worden aangevraagd en voldoen ze dus niet aan de wet
Soort gegevens Adresgegevens
Verzameldoel Nodig om energielabel aan het object toe te kennen
Bewaartermijn maximaal 20 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder adres is het niet mogelijk om het energielabel af te geven en om dus aan de wet te voldoen
Soort gegevens Letter Energielabel
Verzameldoel Wettelijke verplichting, is gekoppeld aan (woon)object
Bewaartermijn maximaal 20 jaar
Bron Energielabel
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Energielabeldeskundige
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens
Verzameldoel nodig voor aanschrijving en identiteitscontrole
Bewaartermijn onbek.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: niet mogelijk om ingeschreven te staan
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Deze richtlijn stimuleert de verbetering van de energieprestatie van gebouwen in de Unie, met inachtneming van zowel de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw als van de eisen voor het binnenklimaat en kostenefficiëntie
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Ja
Achterliggende logica van geautomatiseerde besluitvorming Op basis van woningkenmerken wordt een standaardscore gemaakt, op basis van die score wordt een label toegekend
Belang en gevolgen voor betrokkenen De waarde van het energielabel vloeit voort uit de verwerking. Dit label kan dus op basis van de verwerking verschillen van waarde.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Kadaster
  • Huiseigenaar object waarvoor energielabel is aangevraagd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Bouwen en Energie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND