Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: DONL - Open Data Portaal
Verwerkingsnummer 3417
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
 • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers (contactpersonen/redactieleden)
Persoonsgegevens
Soort gegevens VERPLICHT: a) emailadres, b) loginnaam, c) organisatie. NIET VERPLICHT: d) achternaam, tussenvoegsel, voorletters
Verzameldoel VERPLICHT: a) Communicatie met betrokkene (emailadres). b) Inloggen (loginnaam); tevens in gebruik als metadata bij datasets. c) Identificatie namens wie men redactie voert (organisatie = data-eigenaar). NIET VERPLICHT: d) naar wens van betrokkene.
Bewaartermijn Accounts (contactpersoon/ redactielid): zolang betrokkene actief wenst te blijven. Daarna worden de gegevens (op aanvraag van betrokkene) verwijderd. In de metadata van aangeleverde datasets worden deze gegevens permanent bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Betrokkenen genoemd in content op het portaal
Persoonsgegevens
Soort gegevens NIET VERPLICHT: a) achternaam, tussenvoegsel, voorletters, functie, afdeling.
Verzameldoel NIET VERPLICHT: a) naar wens van betrokkene.
Bewaartermijn Zolang betrokkene kenbaar wenst te blijven. Daarna worden de gegevens (op aanvraag van betrokkene) verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Dataverzoekers/feedbackgevers
Persoonsgegevens
Soort gegevens VERPLICHT: a) naam, b) emailadres. NIET VERPLICHT: c) tussenvoegsel, voorletters, loginnaam (indien betrokkene een account heeft), organisatie.
Verzameldoel VERPLICHT: a) en b) Communicatie met betrokkene (emailadres). NIET VERPLICHT: c) naar wens van betrokkene.
Bewaartermijn Na afhandeling verzoek worden de gegevens direct verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Betrokkene zelf; deze krijgt mail bij het aanmaken van een account.
 • Functioneel beheerders en servicedesk van KOOP; deze kunnen de accounts raadplegen en muteren.
 • Een gebruiker/ raadpleger ziet niet welke andere betrokkene een dataset/ verwijzing heeft aangemeld.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 96810
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • DGOO is verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtgever. UBR/KOOP is hoofdverwerker.