Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gebruik bedrijfsmiddelen
Verwerkingsnummer 3465
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur P-Direkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker P-Direkt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Deze gegevens worden vastgelegd of getoond in: • Rapportages over mobiliteitskaart • Rapportages over gebruik mobiele telefonie • Rapportages over gebruik toegangspas • Administratie van aangevraagde arbohulpmiddelen • Lijst bij beveiliging met namen die mogen parkeren met kenteken en reden (medisch of iets anders)
Verzameldoel Conform verwerkingsdoel
Bewaartermijn Zie nota bewaartermijnen P-Direkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doel van deze verwerkingen is verantwoording van het gebruik van bedrijfsmiddelen door de betrokkene. De betrokkene mag hierop worden aangesproken binnen de kaders die aan betrokkene zijn verstrekt bij het ter beschikking stellen van het bedrijfsmiddel. Vastlegging van gebruik van bedrijfsmiddelen mag ook niet verder gaan dan ter handhaving van deze kaders.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DT P-Direkt
  • Financiële administratie
  • Beveiliging

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur P-Direkt
Bezoekadres Schenkkade 100
2595AS Den Haag
NEDERLAND