Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: Registratie contactpersonen PerfectView
Verwerkingsnummer 3743
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen per deelnemende/aanleverende organisatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanspreekvorm (de heer, mevrouw) [wordt niet meer actief gevraagd]; Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoonnummer Geboortedatum Afdelingsnaam (Kantoor)adres
Verzameldoel Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings. KOOP heeft daartoe diverse overeenkomsten.
Bewaartermijn Totdat een contactpersoon aangeeft niet meer in de rol te acteren of wanneer dit op een andere manier wordt aangegeven.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als deze gegevens niet worden aangeleverd kan betrokkene geen contactpersoon zijn en kan de betreffende organisatie geen mutaties meer doorgeven voor (accounts van) aanleveraars/redacteuren.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings. KOOP heeft daartoe diverse overeenkomsten.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen KOOP functioneel beheer. Info gaat niet naar buiten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND