Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: SARI - Samenhang Regelgeving In Wording
Verwerkingsnummer 3760
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres
Persoonsgegevens
Soort gegevens eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres
Verzameldoel identificatie gebruikers ('wetsvoorbereiders')
Bewaartermijn permanent
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de gebruiker geen gegevens in SARI laten opnemen noch kan hij SARI raadplegen. In dat geval kan de gebruiker zijn werk voor zijn/haar organisatie niet uitvoeren.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vastlegging relaties concept regelgeving en bestaande nationale en internationale regelgeving.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ondersteuning proces van ontstaan regelgeving.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medegebruikers van SARI bij MinIenM (MinIenW)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND