Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Netwerkanalyse Tool
Verwerkingsnummer 4043
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Woningmarkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker BZK-WM
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
Bewaartermijn tot einde looptijd overeenkomst verwerker
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: de netwerkanalyse is dan niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contact van medewerker BZK-WM
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
Bewaartermijn tot einde looptijd overeenkomst verwerker
Bron van medewerker bzk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
Soort gegevens Organisatie waar betrokkene aan verbonden is
Verzameldoel nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
Bewaartermijn tot einde looptijd overeenkomst verwerker
Bron van medewerker bzk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het in beeld krijgen van de bestaande contacten tussen medewerkers van de directie Woningmarkt van het ministerie en het beleidsveld.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerkingsverantwoordelijke

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Woningmarkt
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND