Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerkingen tbv personeel en organisatie
Verwerkingsnummer 4094
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) A: Introductieprogramma RVB verzorgd; Gedetacheerde defensie medewerkers beheerd; RVB matchingsplekken aangeboden; TOP bank beheerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadressen
Verzameldoel A: Introductieprogramma RVB verzorgd; Gedetacheerde defensie medewerkers beheerd; RVB matchingsplekken aangeboden; TOP bank beheerd; B: Meerjarige personeelsplanning opgesteld; Activiteiten georganiseerd ihkv management ontwikkeling; Aanvragen MIVD veiligheidsonderzoeken gefaciliteerd
Bewaartermijn volgens wetgeving
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: gegevens vanuit P-direct zijn de basis
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) B: Meerjarige personeelsplanning opgesteld; Activiteiten georganiseerd ihkv management ontwikkeling; Aanvragen MIVD veiligheidsonderzoeken gefaciliteerd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naw gegevens en overige gegevens om meerjarige personeelsplanning te kunnen maken en voor aanvragen veiligheidsonderzoeken.
Verzameldoel Personeelsplanning
Bewaartermijn Volgens BZK richtlijn (zie bijlage)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan veiligheidsonderzoek niet plaatsvinden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers en ex Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naw gegevens
Verzameldoel Personeelsplanning en aanvragen veiligheidsonderzoeken
Bewaartermijn Volgens BZK richtlijn (zie bijlage)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Niet in personeelsplanning en geen aanvragen veiligheidsonderzoek mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking A: de in-, door- en uitstroom van medewerkers van het RVB (interne en externe medewerkers) te bevorderen
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: de inzet van medewerkers (interne en externe medewerkers) te optimaliseren door ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • P-diensten, interne organisatie onderdelen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB