Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Participatie App
Verwerkingsnummer 4096
Verantwoordelijke(n)
  • DGBRW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers DGBRW
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam betrokkene
Verzameldoel Het kunnen inrichten van de dienstverlening
Bewaartermijn zolang de betrokkene een gebruikersaccount heeft
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens e-mailadres betrokkene
Verzameldoel het kunnen inrichten van de dienstverlening
Bewaartermijn zolang de betrokkene een gebruikersaccount heeft
Bron vanuit het DG
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking de participatie-app is bedoeld als hulpmiddel om medewerkers actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen binnen DGBW.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker en verwerkersverantwoordelijke

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam DGBRW