Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Commissie ATGB
Verwerkingsnummer 4167
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Bouwen en Energie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen geschil bouwvoorschriften
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam contactpersoon
Verzameldoel nodig om persoon aan te spreken
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron Van de betrokkene zelf of van de wederpartij in het geschil
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan er geen correspondentie plaats vinden
Soort gegevens Naam organisatie waar betrokkene werkzaam is
Verzameldoel nodig om de partijen in beeld te hebben
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: nodig om het advies uit te brengen
Soort gegevens Rol/Hoedanigheid betrokkene bij organisatie
Verzameldoel nodig om geldigheid aanvraag te beoordelen
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: dan kan er geen advies gegeven worden
Soort gegevens Geslacht betrokkene
Verzameldoel nodig voor aanschrijving
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens correspondentieadres
Verzameldoel nodig voor aanschrijving
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: kan er neit aangeschreven worden
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel nodig om te kunnen bellen
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens emailadres
Verzameldoel nodig om te kunnen mailen
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron kan ook van wederpartij komen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens emailcorrespondentie - hier kunnen ook andere gegevens in staan, maar die verschillen van geval tot geval
Verzameldoel nodig om advies goed te kunnen geven
Bewaartermijn Onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan er geen advies gegeven worden door de commissie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Correspondentie over adviesaanvragen die bij de ATGB worden aangemeld (1), Correspondentie tussen benoemde commissieleden en opdrachtgever (2),
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokkenen
  • Leden commissie ATGB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Bouwen en Energie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND