Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: Verdragenbank
Verwerkingsnummer 4183
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers cq ambtenaren die zich abonneren met hun emailadres op de depositaire notificaties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadres.
Verzameldoel Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarvan Nederland verantwoordelijk is.
Bewaartermijn Totdat betrokkene zich afmeldt. Of na herhaaldelijke terugmelding 'niet te bezorgen e-mail´.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarover Nederland verantwoordelijk is.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarover Nederland verantwoordelijk is. Overeenkomst KOOP-MinBuZa.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • KOOP registreert in de applicatie de e-mailadressen om mails te kunnen versturen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 96810
Den Haag
NEDERLAND