Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Urenregistratie (eigen en ingehuurde) medewerkers (tijdschrijven)
Verwerkingsnummer 4412
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) eigen en ingehuurde medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens registratie van uren op naam van de medewerker
Verzameldoel De doelen van het tijdschrijven zijn: het in rekening brengen (van gemaakte uren) van producten en diensten; kunnen bepalen van tarieven van producten en diensten (kostenallocatie van uren aan producten en diensten is nodig om de tarieven te kunnen bepalen) en sturen op capaciteitsinzet van medewerkers op producten en diensten
Bewaartermijn volgens archiefwet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: geen urenregistratie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De doelen van het tijdschrijven zijn: het in rekening brengen (van gemaakte uren) van producten en diensten; kunnen bepalen van tarieven van producten en diensten (kostenallocatie van uren aan producten en diensten is nodig om de tarieven te kunnen bepalen) en sturen op capaciteitsinzet van medewerkers op producten en diensten
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De financiële administratie t.b.v. opstellen facturen aan klanten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB