Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking CRM Systeem
Verwerkingsnummer 5160
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Aan de Slag

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Direct betrokkenen bij invoering van de omgevingswet bij het Rijk, Waterschappen, Gemeenten en Provincies (bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en adviseurs)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Organisatie, Afdeling, Functie, Emailadres, Telefoonnummer van ca. 3000 personen.
Verzameldoel Gegevens zijn nodig voor het informeren en betrekken van betrokkenen ten behoeve van het invoeren van de nieuwe omgevingswet.
Bewaartermijn Voor de duur van het invoeringsprogramma.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens zijn nodig voor het informeren en betrekken van betrokkenen ten behoeve van het invoeren van de nieuwe omgevingswet.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Direct betrokkenen bij invoering van de omgevingswet bij het Rijk, Waterschappen, Gemeenten en Provincies (bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en adviseurs)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Aan de Slag