Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verhuurderbijdrage
Verwerkingsnummer 5264
Verantwoordelijke(n)
  • Voorzitter van de Huurcommissie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Verhuurders met meer dan 50 woningen in de gereguleerde sector
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het innen van de verhuurderbijdrage (art. 8 Uhw)
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De gegevens worden aangeleverd door de Belastingdienst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het innen van de verhuurderbijdrage (art. 8 Uhw)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CJIB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter van de Huurcommissie
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20
Den Haag
NEDERLAND