Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Primair proces
Verwerkingsnummer 5272
Verantwoordelijke(n)
 • Voorzitter van de Huurcommissie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Huurders
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, inclusief geslacht
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De verzoekende partij levert de gegevens aan, ook de gegevens van de wederpartij. Indien de huurder de verzoekende partij is, komen de gegevens uitsluitend bij de betrokkene zelf vandaan. Indien de verhuurder de verzoekende partij is, dan worden de gegevens van de huurder aangeleverd door de verhuurder en komen de gegevens dus niet van de huurder zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Telefoonnummer
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. Daarnaast worden deze gegevens verzameld zodat er met de juiste personen gecommuniceerd kan worden via de telefoon en e-mail.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De verzoekende partij levert de gegevens aan, ook de gegevens van de wederpartij. Indien de huurder de verzoekende partij is, komen de gegevens uitsluitend bij de betrokkene zelf vandaan. Indien de verhuurder de verzoekende partij is, dan worden de gegevens van de huurder aangeleverd door de verhuurder en komen de gegevens dus niet van de huurder zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Rekeningnummer
Verzameldoel Het rekeningnummer wordt verwerkt in het kader van de betaling van het voorschot op de leges of de legesveroordeling. De leges zijn een bijdrage aan de kosten van de procedure bij de Huurcommissie en zijn vastgelegd in de wet (art. 7 Uhw).
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Burgerservicenummer en geboortedatum
Verzameldoel Wettelijke plicht: het vragen van een vergoeding t.b.v. geschilbeslechting Wanneer huurder niet-verzoeker is en in het ongelijk gesteld wordt, dient huurder een legesveroordeling te betalen. Hiertoe worden het BSN en de geboortedatum opgevraagd via het BRP.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Het BSN en de geboortedatum worden via het BRP opgevraagd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij inkomensafhankelijke huurverhoging: - Inkomensverklaring van de Belastingdienst - Door huurder aangeleverde inkomensverklaring van alle bewoners - Door huurder aangeleverd uittreksel BRP (bijzondere gegevens): - Door huurder aangeleverde relevante medische indicatie of WMO of WVG-beschikking
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor de uitvoering van de procedure omtrent de huurverhoging (art. 7:253.2 BW). Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De verzoekende partij levert de gegevens aan, ook de gegevens van de wederpartij. Indien de huurder de verzoekende partij is, komen de gegevens uitsluitend bij de betrokkene zelf vandaan. Indien de verhuurder de verzoekende partij is, dan worden de gegevens van de huurder aangeleverd door de verhuurder en komen de gegevens dus niet van de huurder zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij vrijstellingsverzoeken voor de leges: - Definitieve beschikking huurtoeslag óf - Laatste beschikking of specificatie bijstandsuitkering
Verzameldoel De gegevens worden verzameld ten behoeve van het beoordelen van verzoeken tot vrijstelling van de leges (toekennen of weigeren). De Huurcommissie heeft de wettelijke plicht om leges te innen (art. 7 Uhw). Wanneer de verzoeker een laag inkomen heeft, kan deze de Huurcommissie verzoeken tot vrijstelling van betaling.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Correspondentieadres (straat, huis-/postbusnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres)
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. Daarnaast worden deze gegevens verzameld zodat de huurder via het juiste adres aangeschreven kan worden.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij verzoeken per post: Handtekening
Verzameldoel De verzoekende partij is volgens de Awb, artikel 4.2 verplicht om de aanvraag/het verzoek ondertekend aan te leveren.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Verhuurders/beheerders
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, inclusief geslacht
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De verzoekende partij levert de gegevens aan, ook de gegevens van de wederpartij. Indien de verhuurder de verzoekende partij is, komen de gegevens uitsluitend bij de betrokkene zelf vandaan. Indien de huurder de verzoekende partij is, dan worden de gegevens van de verhuurder aangeleverd door de verhuurder en komen de gegevens dus niet van de verhuurder zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. Daarnaast worden deze gegevens verzameld zodat er met de juiste personen gecommuniceerd kan worden via de telefoon en e-mail.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron De verzoekende partij levert de gegevens aan, ook de gegevens van de wederpartij. Indien de huurder de verzoekende partij is, komen de gegevens uitsluitend bij de betrokkene zelf vandaan. Indien de verhuurder de verzoekende partij is, dan worden de gegevens van de huurder aangeleverd door de verhuurder en komen de gegevens dus niet van de huurder zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Correspondentieadres (straat, huis-/postbusnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres)
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. Daarnaast worden deze gegevens verzameld zodat de huurder via het juiste adres aangeschreven kan worden.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Rekeningnummer
Verzameldoel Het rekeningnummer wordt verwerkt in het kader van de betaling van het voorschot op de leges of de legesveroordeling. De leges zijn een bijdrage aan de kosten van de procedure bij de Huurcommissie en zijn vastgelegd in de wet (art. 7 Uhw).
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij verzoeken per post: Handtekening
Verzameldoel De verzoekende partij is volgens de Awb, artikel 4.2 verplicht om de aanvraag/het verzoek ondertekend aan te leveren.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Burgerservicenummer en geboortedatum
Verzameldoel Wettelijke plicht: het vragen van een vergoeding t.b.v. geschilbeslechting Wanneer huurder niet-verzoeker is en in het ongelijk gesteld wordt, dient huurder een legesveroordeling te betalen. Hiertoe worden het BSN en de geboortedatum opgevraagd via het BRP.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Het BSN en de geboortedatum worden via het BRP opgevraagd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigde huurder/verhuurder
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, inclusief geslacht
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. Daarnaast worden deze gegevens verzameld zodat er met de juiste personen gecommuniceerd kan worden via de telefoon en e-mail.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij verzoeken per post, ingediend door de gemachtigde: Handtekening
Verzameldoel De verzoekende partij is volgens de Awb, artikel 4.2 verplicht om de aanvraag/het verzoek ondertekend aan te leveren.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Derden (bij servicekostenzaken)
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens van andere huurders waarover de servicekosten verdeeld zijn; ook van medewerkers van de verhuurder of personen die door de verhuurder zijn ingehuurd (op afrekening en facturen) en de salarisgegevens van deze medewerkers/personen.
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de procedures inzake servicekosten (art. 7:260 BW) en voorschot nutsvoorzieningen (art. 7:261 BW), zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Leden bewonerscommissie of bewonersorganisatie (bij Wohv-zaken)
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens (contactpersoon)
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Telefoonnummer van beide partijen
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Het telefoonnummer van de wederpartij wordt aangeleverd door de verzoekende partij.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Als er een akte van oprichting aanwezig is, bevat deze akte persoonsgegevens. Het betreft n.a.w.-gegevens, geboorteplaats, geboortedatum, huwelijkse staat en nummer identiteitsbewijs van de oprichters.
Verzameldoel De Huurcommissie verzamelt de gegevens voor het uitvoeren van de betreffende procedure, zoals verzocht door de verzoeker. Dit valt onder de uitvoering van de wettelijke taken van de Huurcommissie: het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure.
Bewaartermijn De gegevens mogen, overeenkomstig wet- en regelgeving, maximaal 5 jaar bewaard worden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Huurcommissie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken. Het betreft het doen van uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. De bemiddeling tussen partijen is onderdeel van de procedure. De wettelijke taken zijn opgenomen in de artikelen 4 tot en met 6 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). Onderdeel van de geschilbeslechting is een legesveroordeling op grond van artikel 7 Uhw.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Huurder
 • Verhuurder
 • Gemachtigde huurder/verhuurder

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter van de Huurcommissie
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 16495
Den Haag
NEDERLAND