Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Proeftuin Lokale Democratie
Verwerkingsnummer 5474
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Gebruikers)naam
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres
Verzameldoel Een account is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de tools
Bewaartermijn Zo lang het account actief is. Of in ieder geval gedurende de pilot proeftuin
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Een account is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de tools
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gevens worden verzamelend om gebruikersaccounts aan te kunnen maken zodat gemeenten gebruik kunnen maken van de participatietools
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De gegevens worden verzamelend om gebruikersaccounts aan te kunnen maken zodat gemeenten gebruik kunnen maken van de participatietools

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND