Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Congres Organiseren Omgevingswet
Verwerkingsnummer 5476
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Eenvoudig Beter

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Diegenen die willen deelnemen aan de bijeenkomst
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanhef, voornaam, achternaam, voorletters, functie, organisatie, postadres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Correspondentie die nodig is in het kader van deelname aan de bijeenkomst.
Bewaartermijn Binnen een week na afloop van het praktijkfestival worde de gegevens overgedragen aan BZK
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen deelname
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking tbv de Praktijkbijeenkomst Omgevingswet die BZK op 10 september 2018 organiseert voert Nestas communicatie de deelnemersregistratie uit: belangstellenden geven zich via online formulier (website Nestas communicatie) op. Nestas communiceert namens BZK met de deelnemers (bevestiging deelname, programmainfo, routebeschijving etc), maakt congresbadges (naam + organisatie), deelnemerslijst (naam + functie + organisatie +
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Diegenen die willen deelnemen aan de bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Eenvoudig Beter