Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werving, selectie en managementdevelopment ABD
Verwerkingsnummer 595
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Generaal Algemene Bestuurs Dienst

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens sollicitanten zoals CV en adres.
Verzameldoel Bureau ABD gebruikt persoonsgegevens in sollicitaties om: • Een solli.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 4 weken, tenzij met toestemming. Met toestemming 5 jaar om bij soortgelijke vacatures te kunnen gebruiken. Assessments bij werving en selectie worden 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn nodig om de sollicitatie te kunnen laten plaatsvinden. Wanneer de gegevens niet geleverd worden, is het niet mogelijk om iemand te selecteren voor een functie.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) ABD-leden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens ABD-leden, zoals adres, CV, assessments en gespreksverslagen.
Verzameldoel De doelen mbt personen die reeds benoemd zijn: • Uitvoeren van dienst.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 5 jaar na vertrek. Indien betrokkene toestemming geeft nog 5 jaar extra.
Bron Gespreksverslagen en assessments komen van assessmentbureaus, van managers en van MD-adviseurs.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bureau ABD verzamelt persoonsgegevens voor: • Ontwikkelen van producten en diensten ter bevordering van de ontwikkeling van managers; • Adviseren/begeleiden van individuele managers op gebied van opleiding en in hun (loopbaan)ontwikkeling; • Bijdragen aan de beschikbaarheid van managers en talentontwikkeling; • Zorgen voor loopbaanbegeleiding en fungeren als gedelegeerd werkgever voor het topmanagement van de Rijksdienst; • Uitvoeren van HRM-dienstverlening voor de bewindspersonen.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Uitvoering overeenkomst
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van Bureau ABD. Voor de toegang binnen Bureau ABD tot gegevens is een autorisatiematrix opgesteld en geïmplementeerd. Verder de vacaturehouders wat betreft sollicitaties.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Algemene Bestuurs Dienst
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND