Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Diverse evaluatieve activiteiten verkiezingen
Verwerkingsnummer 7577
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur
  • Directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen per gemeente per verkiezing en e-mail gemeentelijk contactpersoon voor deelname aan onderhavig onderzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mail gemeentelijk contactpersoon
Verzameldoel Voor deelname aan onderhavig onderzoek
Bewaartermijn Duur van het onderzoek
Bron Ministerie BZK
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Diverse activiteiten in het kader van de evaluatie van diverse verkiezingen; Eerste Kamer, Tweede kamer, Europese, Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie BZK, Directie Democratie en Bestuur

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur
Bezoekadres Maliebaan 72
Utrecht
NEDERLAND
Postadres Postbus 10088
Utrecht
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • Directeur Democratie en Bestuur Turfmarkt 47 2511 DP Den Haag Nederland Tel: 0704266514 DGBW-DenB@minbzk.nl