Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Congressen DGBRW
Verwerkingsnummer 7643
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur
  • DG BRW Bureau DG

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan evenementen georganiseerd door BZK/DGBRW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Deelnemers aan evenementen georganiseerd door BZK/DGBRW
Verzameldoel - Uitnodigen en registreren van deelnemers voor evenementen georganiseerd door BZK/DGBRW - Kennisgeving over evenementen georganiseerd door BZK/DGBRW. - Veilig eten/drinken serveren op evenementen georganiseerd door BZK / DGBRW
Bewaartermijn tot 30 dagen na uitvoer overeenkomst / datum congres
Bron Verwerker verleent diensten waaronder het promoten en organiseren van evenementen, dan wel het ontwikkelen van communicatie-uitingen in opdracht BZK/DGBRW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking - Uitnodigen en registreren van deelnemers voor evenementen georganiseerd door BZK/DGBRW
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Deelnemers aan evenementen BZK / DGBRW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur
Bezoekadres Maliebaan 72
Utrecht
NEDERLAND
Postadres Postbus 10088
Utrecht
NEDERLAND
Naam DG BRW Bureau DG
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • Turfmarkt 47, 2511DP Den Haag, NEDERLAND NEDERLAND Tel: 0704266514