Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Maatschappelijke correspondentie
Verwerkingsnummer 7654
Verantwoordelijke(n)
  • Voorzitter Kiesraad

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders van maatschappelijke correspondentie
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres en/of woonadresgegevens en eventueel persoonsgegevens die in hun bericht staan omdat ze samenhangen met het onderwerp waarover de afzender schrijft.
Verzameldoel Alle doelen zoals vermeld bij het doel van de verwerking.
Bewaartermijn 5 jaar, conform de selectielijst.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Afzender van maatschappelijke correspondentie voorzien van een passende reactie (primair).
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Trends en ontwikkelingen signaleren die voor de organisatie relevant zijn (secundair doel).
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Personen die binnen de organisatie belast zijn met het beantwoorden van maatschappelijke correspondentie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter Kiesraad
Bezoekadres Muzenstraat 85
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND