Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Helpdesk Energielabel
Verwerkingsnummer 904
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Bouwen en Energie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoon die aanvraag indient bij helpdesk Energielabel
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel nodig om aanvrager te kunnen aanspreken
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Nodig om te checken of persoon eigenaar is van pand, zonder correcte info kan er geen energielabel afgegeven worden
Soort gegevens Adresgegevens
Verzameldoel Adresgegevens zijn nodig om aan het pand op dit adres een energielabel te kunnen toekennen
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder dat het adres gegeven wordt kan er geen energielabel toegekend worden aan het pand op dit adres
Soort gegevens Evt; Adresgegevens pand waar aanvraag voor wordt gedaan indien deze anders is dan het adres van de persoon
Verzameldoel Nodig om energielabel aan het pand op dit adres te kunnen toekennen
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Nodig om energielabel aan het pand op dit adres te kunnen toekennen
Soort gegevens Relatie tussen betrokkene en pand
Verzameldoel Relatie tussen betrokkene en pand is nodig voor de aanvraag, betrokkene moet gerechtigd zijn om energielabel aan te vragen voor het pand
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: indien betrokkene niet gerechtigd is om een energielabel aan te vragen kan de aanvraag mis gaan.
Soort gegevens e-mail adres
Verzameldoel nodig om vragen te kunnen beantwoorden
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: zonder emailadres kan er op schriftelijke vragen geen antwoord gegeven worden
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel het telefoonnummer is nodig om contact op te nemen met betrokkene
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: zonder telefoonnummer kan er geen contact worden opgenomen met betrokkene
Soort gegevens Vraag betrokkene
Verzameldoel Door het verzamelen van de vraag kan doelgericht en efficient een antwoord gegeven worden
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: zonder vraag kan er geen antwoord gegevenw orden, de vraag kan privacygevoelige informatie bevatten
Soort gegevens Opnames telefoongesprekken
Verzameldoel Nodig om de dienstverlening te verbeteren en om medewerkers helpdesk te trainen
Bewaartermijn Zolang ze nodig zijn voor de afhandeling voor de vraagstelling en of training (niet langer dan de contractduur)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Gesprekken worden automatisch opgenomen, zonder geen telefonisch contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voorzien in de behoefte die onder woningeigenaren bij het aanvragen van hun definitief Energielabel bestaat aan een medium om eventuele vragen te kunnen stellen over het Energielabel, het gebruik van de webtool, de aanvraagprocedure en concrete omstandigheden die spelen bij het Energielabel van hun woning.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Cendris / Verwerker
  • BZK / RVO
  • Aanvrager advies bij helpdesk energielabel

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Bouwen en Energie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND