AVG Verwerkingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Formulier | 30-07-2018

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

BZK - Centraal geregistreerde processen die voor heel BZK gelden

DGABD/Directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning

DGBRW

DGBRW/Bestuur en Financien

DGBRW/Democratie en Bestuur

DGBRW/Directie Bouwen en Energie

DGBRW/Ruimtelijke Ordening

DGBRW/Woningmarkt

DGOO/Directie Chief Information Officer Rijk

DGOO/Directie Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

DGVBR/Doc-Direkt

DGVBR/Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

SG/Huurcommissie

SGC/BZK Flex

SGC/Constitutionele Zaken en Wetgeving

SGC/Financieel-Economische Zaken