AVG Verwerkingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Formulier | 14-11-2019

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

BZK - Centraal geregistreerde processen die voor heel BZK gelden

DGABD/Directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning

DGBRW/Bestuur en Financien

DGBRW/Bureau DGBRW

DGBRW/Democratie en Bestuur

DGBRW/Directie Bouwen en Energie

DGBRW/Ruimtelijke Ordening

DGBRW/Woningmarkt

DGOO/Directie Ambtenaar en Organisatie

DGOO/Directie Chief Information Officer Rijk

DGOO/Directie Informatiesamenleving en Overheid

DGOO/Directie Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

DGVBR/Doc-Direkt

DGVBR/P-Direkt

DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf

DGVBR/Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Directoraat - Generaal Koninkrijksrelaties

Kiesraad

pDGOW/Aan de Slag

pDGOW/Eenvoudig Beter

SG/Huurcommissie

SG/Logius

SG/Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

SGC/BZK Flex

SGC/Concernondersteuning

SGC/Constitutionele Zaken en Wetgeving

SGC/Financieel-Economische Zaken

SGC/Raad voor Openbaar Bestuur en Raad voor Financiele Verhoudingen