Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking eBetalen consulaire producten
Verwerkingsnummer 1369
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Klant voor een consulair product waaronder visumaanvrager of aanvrager NL reisdocument
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens klant (niet zijnde persoonsgegevens): betreft enkel aankoop van een toekomstig consulair product en de registratie van de betaling in de vorm een financieel betaalbewijs dat bij de dienstverlening van het product hoort.
Verzameldoel Elektronisch afrekenen van consulaire producten om klanten beter te bedienen, het betaalproces efficiënter laten verlopen en te zorgen voor kwalitatief betere verantwoordingen.
Bewaartermijn Conform PCI DSS-norm (Payment Card Industry Data Security Standard). Voor meer informatie zie: https://www.pcisecuritystandards.org/
Bron betrokkene, via de processen: - Aanvraag Nederlandse reisdocumenten in het buitenland (M207) - Visumaanvragen Schengen (M347)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Gebruikers van het system binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze gebruikers zijn gepseudonimiseerd en kunnen alleen via de Admin-portal gelinkt worden aan fysieke personen / medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Verzameldoel Elektronisch afrekenen van consulaire producten om klanten beter/sneller te bedienen, het betaalproces efficiënter laten verlopen en te zorgen voor kwalitatief betere financiele verantwoordingen. Dit geschiedt ter uitvoering art. 16 Visumcode en art. 7 lid 3 Paspoortwet.
Bewaartermijn Conform PCI DSS-norm (Payment Card Industry Data Security Standard). Voor meer informatie zie: https://www.pcisecuritystandards.org/
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Betalen van leges voor een consulair product ter uitvoering van art 16 Visumcode en art 7 lid 3 Paspoortwet.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Elektronisch afrekenen van consulaire producten om klanten beter te bedienen, het betaalproces efficiënter laten verlopen en te zorgen voor kwalitatief betere verantwoordingen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Front offices van ambassades, externe dienstverleners (EDV's) TLS en VFS en Honorair Consuls (HCs) die zijn belast met het afrekenen van de leges voor consulaire producten.
  • Verwerker Payplaza voor het faciliteren van de PIN-terminals en online-betalingen.
  • Banken en instellingen die internationaal betalingsverkeer faciliteren.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND