Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Informatiediensten consulair-maatschappelijk
Verwerkingsnummer 1765
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nederlanders (die naar het buitenland gaan en Nederlanders die in het buitenland verblijven)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Email-adres klant
Verzameldoel Per email attenderen dat het reisadvies voor een land wijzigt en andere informatie verstrekken over een land
Bewaartermijn Max 60 maanden nadat gegevens niet meer zijn gebruikt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Mobiel telefoonnummer, aangemelde landen
Verzameldoel Via sms zo snel mogelijk attenderen als een crisis of noodtoestand ontstaat in een land.
Bewaartermijn Max 60 mnd nadat gegevens voor het laatst zijn gebruikt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, geslacht, email, telefoonnummer, onderwerp, vraag/opmerking, land waar vraag betrekking op heeft
Verzameldoel Per email beantwoorden van vragen over reisadvies, consulaire hulp in het buitenland of consulaire producten.
Bewaartermijn Max 60 mnd nadat gegevens voor het laatst zijn gebruikt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens IP adres
Verzameldoel Via de 24/7 BZ Reis App attenderen als het reisadvies voor een land wijzigt, ter beschikking stellen van actuele reisadviezen, noodsituaties en crises en andere informatie over een land
Bewaartermijn Max 60 mnd nadat gegevens niet meer zijn gebruikt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, geboortedatum, telefoonnummer, vertrekdatum, aankomstdatum en verblijfsgegevens, in geval van nood: naam, telefoonnummer en email contactpersoon, reisgenoten: naam, geboortedatum
Verzameldoel In contact kunnen komen met burgers in risicolanden om in uitzonderlijke en dreigende situaties hulp te kunnen sturen.
Bewaartermijn Max 60 mnd nadat gegevens voor het laatst zijn gebruikt
Bron Via betrokkene worden gegevens van contactpersonen en reisgenoten verzameld.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, email, telefoonnummer, adres in buitenland als nodig, gezinssamenstelling als nodig (bij evacuatie bv)
Verzameldoel Vervolg geven aan consulaire hulpvraag
Bewaartermijn Max 60 mnd nadat gegevens voor het laatst zijn gebruikt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking 24/7 informatiediensten op het gebied van reisadviezen, landeninformatie, consulaire hulp in het buitenland en/of consulaire producten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Via de 24/7 BZ Reis App attenderen dat het reisadvies voor een land wijzigt en andere informatie verstrekken over een land.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Per email attenderen dat het reisadvies voor een land wijzigt en andere informatie over een land.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Via sms zo snel mogelijk attenderen als een crisis of noodtoestand ontstaat in een land.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking In contact kunnen komen met burgers in risicolanden om in uitzonderlijke en dreigende situaties hulp te kunnen sturen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Per email beantwoorden van vragen over reisadviezen, consulaire hulp in het buitenland of consulaire producten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Vervolg geven aan consulaire hulpvraag.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Secundaire doel: verbeteren kwaliteit dienstverlening.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Consulaire medewerkers bij afdeling Consulaire Aangelegenheden (DVC/CA).
 • Rubicon als beheerder voor informatieservice en de reisapp

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND