Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beantwoorden vragen van burgers
Verwerkingsnummer 342
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers waarmee per e-mail of brief wordt gecommuniceerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW), e-mail adres en de inhoud van de ontvangen brief of e-mail en de beantwoording
Verzameldoel Tijdige beantwoording van vragen van burgers. Consistente beantwoording van vragen van burgers
Bewaartermijn onbeperkt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdige beantwoording van vragen van burgers.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Doorgeleiding binnen het ministerie en naar andere ministeries.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Consistente beantwoording van vragen van burgers
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Behandelaars van brieven en e-mails binnen het ministerie van BZ
 • Behandelaars van brieven en e-mails buiten het ministerie van BZ
 • Secretariaat Directie Communicatie belast met de doorzending van brieven en emails naar de Directie die de vraag moet beantwoorden
 • AZ zet de vragen die op de website Rijksoverheid.nl worden gesteld uit naar Communicatie binnen BZ.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Vragen van burgers worden bij de Directie Communicatie ontvangen, Iedere DG is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden gebruik bij de beantwoording van een vraag.