Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verkorte adviesprocedure MVV
Verwerkingsnummer 3797
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker en diens buitenlandse partner
Persoonsgegevens
Soort gegevens Ingevuld IND formulier met bijlagen; Ingevuld 3W formulier
Verzameldoel Indien je als medewerker van de rijksoverheid terugkeert uit het buitenland en je in Nederland met jouw buitenlandse partner wilt vestigen, dan dient de partner in bepaalde gevallen toestemming te krijgen om naar Nederland te mogen komen. 3W verzorgt het controleren van het bij de aanvraag aangeleverde formulier en documenten en het doorgeleiden van de documenten naar de IND. De IND beoordeelt en voorziet het van advies en stuurt het naar de betreffende post.
Bewaartermijn 3 maanden, om evt. tussentijdse vragen van de IND te kunnen beantwoorden. Na 3 maanden worden alle gegevens verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Indien je als medewerker van de Rijksoverheid terugkeert uit het buitenland en je in Nederland wilt vestigen met jouw buitenlandse partner, dan dient de partner in bepaalde gevallen toestemming te krijgen om naar Nederland te mogen komen. 3W verzorgt het controleren van het bij de aanvraag aangeleverde formulier en documenten en het doorgeleiden van de documenten naar de IND. De IND beoordeelt en voorziet het van advies en stuurt het naar de betreffende post.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker 3W-PB-VWT Medewerkers IND
  • Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND