Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Diplomatieke paspoorten en visa bemiddeling
Verwerkingsnummer 389
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager van een diplomatiek paspoort (met uitzondering van het Koninklijk huis)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geboortenaam, voorletters, voornamen, geboortestad, Nationaliteit, datum uitgifte paspoort, datum einde geldigdheid paspoort en reden voor het ontvangen van een paspoort.
Verzameldoel De gegevens worden uit het paspoort gescand, zodat er geen kopie van het paspoort bewaard hoeft te blijven en geen bijzondere P-gegevens bewaard hoeven blijven. Het verstrekken van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten ter ui.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het beheren en controleren van (tijdige) inname van Diplomatieke paspo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Een jaar nadat het paspoort terug ingeleverd is, worden de gegevens weer verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Vingerafdruk BSN Pasfoto
Verzameldoel In ontvangst nemen van aanvragen voor diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten ter uitvoering van art 26 lid 2 Paspoort wet en de Uitvoeringsregeling Buitenland (PUB)
Bewaartermijn De gegevens worden gewist nadat de aanvraag is verwerkt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
Betrokkene(n) Medewerker die voor Nederland naar het Buitenland reist en hiervoor een of meerdere visa nodig heeft.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Een Visum wordt aangevraagd met behulp van een (diplomatiek) paspoort, waarin voorletters, voornamen, geboortenaam, geboortestad, Nationaliteit, datum uitgifte paspoort, datum einde geldigdheid paspoort. Voor het visum zelf wordt nog geregistreerd het te bezoeken land, de reden en de periode.
Verzameldoel Faciliteren van Visa aanvragen
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beheren en controleren van (tijdige) inname van Diplomatieke paspoorten. Om de levensduur en het rechtmatig gebruik van deze paspoorten te kunnen beheren worden zij geregistreerd en beheerd in Planon.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het verstrekken van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten ter uitvoering van art 40 lid 2 Paspoortwet en de Paspoort Uitvoeringsregeling Buitenland (PUB)
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking In ontvangst nemen van aanvragen voor diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten ter uitvoering van art 26 lid 2 Paspoortwet en de Paspoort Uitvoeringsregeling Buitenland (PUB)
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Faciliteren van Visa aanvragen
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Geautoriseerde medewerkers van 3W-CDC
 • Medewerkers van Safran/Morpho
 • IPKD, Rijswijk (overheid, logistieke dienstverlener)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Ambassades van andere landen in Nederland.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND