Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Afsprakensysteem
Verwerkingsnummer 4191
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager van een consulaire dienst (visum, paspoort, legalisaties etc)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Naam is nodig om de aanvraag te koppelen aan persoonlijke aanvraagdocumenten. Emailadres is nodig voor het versturen van bevestigingsmails en statusupdates. Telefoonnummer is nodig om contact op te kunnen nemen met de aanvrager
Bewaartermijn De gegevens worden permanent verwijderd na 90 dagen, gerekend vanaf dag van de afspraak.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Goede vervulling publiekrechtelijke taak; Het afsprakensysteem biedt de klant de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken voor een consulaire dienst, zodat hij efficient kan worden geholpen bij de balie.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Toestemming: de klant voert zijn gegevens in met het oog op een afspraak voor een consulaire dienst.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken RSO's (Regionale Service Organisatie), CSO (Consulaire Service Organisatie), ambassades, externe dienstverleners (EDV), BZ 24/7 Contactcenter, functioneel beheer DCV.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND