Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Legalisatieproces
Verwerkingsnummer 4494
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Functionarissen die bevoegd zijn voor het tekenen van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Organisatie Handtekening
Verzameldoel Ten behoeve het kunnen legaliseren van documenten moet de handtekening worden geverifieerd. Hiertoe wordt een database bijgehouden met namen van bevoegde personen en hun handtekeningen.
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
Betrokkene(n) Functionarissen die bevoegd zijn te tekenen voor consulaire verklaringen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Organisatie Handtekening
Verzameldoel Ten behoeve het kunnen legaliseren van documenten moet de handtekening worden geverifieerd. Hiertoe wordt een database bijgehouden met namen van bevoegde personen en hun handtekeningen.
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
Betrokkene(n) Functionarissen die bevoegd zijn te tekenen voor buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Organisatie Handtekening
Verzameldoel Ten behoeve het kunnen legaliseren van documenten moet de handtekening worden geverifieerd. Hiertoe wordt een database bijgehouden met namen van bevoegde personen en hun handtekeningen.
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ten behoeve het kunnen legaliseren van documenten moet de handtekening worden geverifieerd. Hiertoe wordt een database bijgehouden met namen van bevoegde personen en hun handtekeningen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van 3W-DRM-Consulair Diensten Centrum
 • Consulair medewerkers van de Nederlandse ambassades in het Buitenland
 • Bevoegde medewerkers van o.a. de Afdeling burgerzaken van alle Nederlandse gemeenten
 • Mederwerkers van de IND (afdeling Documenten, Migratiezaken)
 • Medewerkers van het CSO van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND