Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandelen WOB verzoeken
Verwerkingsnummer 517
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een Wob-verzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens -Naam, adres, woonplaats, telefoon, email, gelieerde organisatie. -Indien van toepassing persoonsgegevens van de gemachtigde
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wob. Communiceren met Wob-verzoeker.
Bewaartermijn Conform de termijn opgenomen in de Archiefwet.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in een via een Wob-verzoek opgevraagd document.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email gelieerde organisatie en andere persoonsgegevens opgenomen in het opgevraagde document.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wob.
Bewaartermijn Conform de termijn opgenomen in de Archiefwet.
Bron Opsteller van opgevraagd document.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wob.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers DJZ belast met de centrale coordinatie van Wob-verzoeken.
 • De Wob-coordinator van de directie Communicatie.
 • Behandelaren van Wob-verzoeken bij de betreffende directie of post.
 • Medewerker DBV / IA belast met archiefonderzoek in het kader van Wob-verzoeken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • DJZ is centrale Wob coordinator en is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens opgenomen in de ontvangen Wob-verzoeken. De DG waar een verzoek wordt uitgezet is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de documenten waarop het Wob-verzoek betrekking heeft.