Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Nationaal coördinator internationale functies (NCIF)
Verwerkingsnummer 580
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Hoofddirectie Personeel en Organisatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Inschrijven van kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail, werkervaring bedrijfsleven en/of rijksoverheid, talenkennis, gegevens omtrent opleiding en loopbaan, functie waarop is gesolliciteerd, communicatie, status sollicitatie, C.V.
Verzameldoel Het coördineren en voordragen van Nederlandse kandidaten voor strategi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
Betrokkene(n) Gericht informeren kandidaten over specifieke vacatures
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres
Verzameldoel Het coördineren en voordragen van Nederlandse kandidaten voor strategi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het wekelijks informeren van kandidaten over vacatures, specifiek gericht op het profiel van de kandidaat.
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Sollicitatieresultaten kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen en sollicitatieresultaten van en bij organisaties in het kandidatendossier in Boss.
Verzameldoel Het coördineren en voordragen van Nederlandse kandidaten voor strategi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
Betrokkene(n) Onderhouden netwerk van gesprekspartners
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, correspondentie
Verzameldoel Vastleggen van correspondentie t.b.v. onderhoud van het netwerk (CRM)
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Begeleiden van kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens
Verzameldoel Het laten begeleiden van kandidaten bij het herschrijven van CV's en tbv sollicitatietraining
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het attenderen, coördineren en voordragen van Nederlandse kandidaten voor strategische internationale functies op zowel het midden en hoger managementniveau als specialistische functies, exclusief de Europese Unie.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Strategisch personeelsmanagement
Doel verwerking Het laten begeleiden van kandidaten bij het herschrijven van CV's en tbv sollicitatietraining
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers verwerker Tangram B.V. die TIS manager beheren.
 • De Minister, SG of DG die de steunbrief ondertekenen.
 • Housing en hosting van BOSS door Atos NL M450
 • De NCIF administratie belast met de vastlegging van kandidaatgegevens in BOSS en op de N:-schijf
 • Housing en hosting van N:-schijf door SSO-ICT.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Hoofddirectie Personeel en Organisatie
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND