Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Lijst Europese Directeuren
Verwerkingsnummer 7247
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactenlijst Europese Politieke Directeuren inclusief contactpersonen Europese Commissie en EDEO (Europese Diplomatieke Dienst)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mail, telefoonnummer (vast), mobielnummer, faxnummer, land van herkomst.
Verzameldoel Contacten te onderhouden / afstemming over bepaalde onderwerpen
Bewaartermijn Tot wijziging van functie
Bron Medewerkers / assistente kan ook hebben doorgegeven.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Contacten te onderhouden met Europese counterparts
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen op de lijst (3 tot 4 per lidstaat inclusief contactpersonen Commissie en EDEO)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND