Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Perslijsten/contactgegevens journalisten
Verwerkingsnummer 7480
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Journalisten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, emailadres, telefoonnummer, standplaats en medium (naam tijdschrijft / krant / tv-programma).
Verzameldoel Doel is om de journalisaten te kunnen informeren over speciale gebeurtenissen waarbij media aandacht gewenst is.
Bewaartermijn Tot betrokkene toestemming intrekt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het versturen van persberichten
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Contact opnemen met journalisten om hen uit te nodigen voor persconferenties.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Woordvoerders en secretariaat BZ.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND