Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzoeken op grond van de AVG
Verwerkingsnummer 7524
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een AVG-verzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email, gelieerde organisatie. Indien van toepassing persoonsgegevens van de gemachtigde.
Verzameldoel Uitvoering geven aan het AVG-verzoek. Communiceren met de indiener.
Bewaartermijn Conform de termijn opgenomen in de Archiefwet.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Indieners van een AVG-verzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon en andere door de verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens van de indiener.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de AVG.
Bewaartermijn Conform de termijn opgenomen in de Archiefwet.
Bron Verwerker van de persoonsgegevens waarop het AVG-verzoek betrekking heeft.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de AVG (o.a. inzage, correctie, beperking verwerking, verwijderen)
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van DJZ belast met de centrale coordinatie van AVG-verzoeken.
 • Behandelaren van AVG-verzoeken bij de desbetreffende directie of post.
 • Medewerker DBV/IA belast met archiefonderzoek in het kader van AVG-verzoeken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • DJZ is de centrale AVG coordinator met betrekking tot AVG-verzoeken en is verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de ontvangen AVG-verzoeken. De DG waar een verzoek wordt uitgezet is de verantwoordelijke voor de verwerkte persoonsgegevens waarop het verzoek op grond van de AVG betrekking heeft.