Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Conferenties voor specifieke relaties
Verwerkingsnummer 7715
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Relaties zoals ambassadeurs, zakenrelaties, (oud)politici
Persoonsgegevens
Soort gegevens Relaties nationaal of international - rijksbreed of uit het bedrijfsleven - worden omwille hun functie / status uitgenodigd voor netwerk doeleinden. Verzameld wordt: Naam, adres (woon-werk), emailadres.
Verzameldoel Netwerken.
Bewaartermijn Tot intrekking toestemming of omdat persoon andere functie is uit gaan oefenen of ivm overlijden.
Bron Door middel van toestemming gegevens doorgeven of van sommige relaties wordt het woon- of werkadres opgezocht via publieke kanalen om een uitnodiging te versturen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Relaties uitnodigen voor conferenties (ambassadeursconferentie, SG conferentie)
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Naam, adres (woon of werk) worden doorgestuurd naar de verwerker om de uitnodiging te kunnen maken en versturen. De contactgegevens worden beheerd door het secretariaat en 7 personen hebben toegang tot de afgeschermde map op 247 Plaza.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND