Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Generiek Card Management Systeem (GCMS)
Verwerkingsnummer 7771
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksmedewerkers (intern en extern) voor P en E passen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Verplichte gegevensvelden voor alle passen: 1= Rijkspasnummer 2= RijkspasnummerPrefix 3= CMSID 4 =OntvangstlocatieRijkspas (locatiecode) 6= Verloopdatum (Datum einde geldigheid) 8 =RijkspasType 9= OrganisatieVanUitgifte 10 =RijkspasVersie 11 =Retouradres (vinder) 12= DatumVanUitgifte 14= ProductieUrgentie
Verzameldoel Aanmaken en beheren Rijkspas
Bewaartermijn 90 dagen (conform de specificaties van TBGI)
Bron Vanuit het identity management systeem van Buitenlandse Zaken
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verplichte gegevensvelden voor gepersonaliseerde (E/I/F) passen: <Kaarthouder> (dt_KaarthouderPasproducent) <Achternaam> <Tussenvoegsel> <Partnernaam> <Voornamen> <Geboortedatum> <Geslacht> <Persoonsnummer> <Persoonsnummer type> <UPN> <Common Name> <Foto>
Verzameldoel Personaliseren van een persoonsgebonden pas
Bewaartermijn 90 dagen (conform de specificaties van TBGI)
Bron Vanuit het identity management systeem van Buitenlandse Zaken
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verplichte gegevensvelden voor alle passen: 1 =Rijkspasnummer 2= RijkspasnummerPrefix 3 =CMSID 4 =OntvangstlocatieRijkspas (locatiecode) 6 =Verloopdatum (Datum einde geldigheid) 8 =RijkspasType 9= OrganisatieVanUitgifte 10 =RijkspasVersie 11 =Retouradres (vinder) 12= DatumVanUitgifte 14 =ProductieUrgentie.
Verzameldoel Voor het aanmaken en beheren van de passen.
Bewaartermijn 90 dagen (conform de specificaties van TBGI)
Bron Vanuit het Identity Management Systeem van de betrokken organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanmaken van Rijkspassen en beheren van diverse centrale voorzieningen. De Rijkspas is een multifunctionele smartcard die rijksbreed wordt gebruikt voor teneerste toegang tot de gebouwen en systemen van de Rijksoverheid en ten tweede voor logische toegang, zoals follow me printing en het bieden van beveiligde toegang tot PC's, netwerken en applicaties.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zowel voor het doel toegang tot gebouwen (belang: beveiliging van gebouwen en personeel) als voor de andere voorzieningen (belang: documenten kunnen printen/kunnen werken).

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gebruikersorganisaties en voor Rijkspanden het RVB, dmv hun Toegangs Controle Systemen (TCS)
  • Generiek Card Management Systeem - elke deelnemende organisatie voor haar (aparte, eigen) deel
  • Pasproducent (Morpho)
  • DICTU voor genereren van PKI certificaat

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND