Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezoekersregistratie
Verwerkingsnummer 1076
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en organisatie. Gegevens die betrekking hebben op de persoon of de afdeling die de bezoeker wenst te bezoeken. Datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker. Gegevens over het identiteitsbewijs worden gecontroleerd maar niet opgeslagen.
Verzameldoel Het ontvangen en registreren en verwijzen van bezoekers in het gebouw B30. Inclusief het uitgeven en innemen van bezoekerspassen.
Bewaartermijn Opschoningsbeleid moet nog gecontroleerd worden bij Facilicom. Waar worden de gegevens in bewaard? (Planon of IWMS).
Bron Als bezoeker zijnde komt het voor een deel van de betrokkene en deels via de aanvrager van het bezoek.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder de gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te verlenen tot de gebouwen en terreinen van het CPB.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van door Facilicom Group geaccrediteerde leveranciers.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kopie VOG en kopie ID.
Verzameldoel Borgen integriteit van medewerkers van externe leveranciers die werkzaamheden in B30 uitvoeren.
Bewaartermijn De werkgever houdt deze administratie bij en op verzoek moet deze een VOG of kopie ID kunnen tonen. Deze kopieën worden niet door het CPB bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te verlenen tot het gebouw en terrein van het CPB.
Soort gegevens Naam, organisatie, datum en tijdstip van aankomst en vertrek.
Verzameldoel Het aanmelden van leveranciers en werklieden. Leveranciers die regelmatig in het pand moeten zijn krijgen een externe pas. Deze pas heeft soms meer autorisaties dan een normale bezoekerspas.
Bewaartermijn Geen actief opschoningsbeleid facilicom. Navragen welk systeem gebruikt wordt. (Planon en IWMS).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja, Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te verlenen tot het gebouw en terrein van het CPB.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Identificeren van de bezoeker die door een medewerker van het Centraal plan bureau is aangemeld.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren. Door de registratie van externe leveranciers weet het CPB welke externe mensen in het gebouw zijn.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de receptie in het gebouw B30 (Facilicom)
  • Persoon of de afdeling die het bezoek ontvangt
  • Beveiliging en meldkamer B30 (Facilicom) voor leveranciers en werklieden.
  • Medewerker van het team Rijkspas (DB/OFH/FB&R) die belast zijn met het functioneel beheer van TCS/AEOS (Planon) (Waarschijnlijk niet van toepassing CPB)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND