Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactpersonen Innovatie Agro & Natuur
Verwerkingsnummer 112
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die zich via www.innovatieagroennatuur.nl hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Innovatie Agro & Natuur of een vraag hebben gesteld.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, functie, organisatie waar de persoon werkzaam is, deskundigheid, interessegebied, aard van de relatie (bedrijfsleven, overheid, kennisinstelling, maatschappelijke organisatie, particulier)
Verzameldoel Het gericht uitnodigen van personen voor bijeenkomsten op het gebied van grensverleggende innovaties in het agro- en natuurdomein.
Bewaartermijn Het bestand is gestart rond 1990 en is gaandeweg gevuld. De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de betreffende persoon of bij bericht van overlijden of als blijkt dat contactgegevens niet meer actief zijn. De bewaartermijn is in die zin niet te specificeren in jaren.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die tijdens persoonlijk contact een business card hebben gegeven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, functie, organisatie waar de persoon werkzaam is, deskundigheid, interessegebied, aard van de relatie (bedrijfsleven, overheid, kennisinstelling, maatschappelijke organisatie, particulier)
Verzameldoel Het gericht uitnodigen van personen voor bijeenkomsten op het gebied van grensverleggende innovaties in het agro- en natuurdomein.
Bewaartermijn Het bestand is gestart rond 1990 en is gaandeweg gevuld. De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de betreffende persoon of bij bericht van overlijden of als blijkt dat contactgegevens niet meer actief zijn. De bewaartermijn is in die zin niet te specificeren in jaren.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het gericht uitnodigen van personen voor bijeenkomsten op het gebied van grensverleggende innovaties in het agro- en natuurdomein.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro/directie Agro- en Natuurkennis, belast met het onderhoud van het Ixdirect Relatiebeheersysteem
  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro/directie Agro- en Natuurkennis, medewerkers die het Ixdirect Relatiebeheersysteem kunnen raadplegen.
  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro/directie Agro- en Natuurkennis belast met het autorisatiebeheer van het Ixdirect Relatiebeheersysteem

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND