Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Internetconsultaties
Verwerkingsnummer 114
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belanghebbenden die deelnemen aan de internetconsultatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mail, titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel, keuze of reactie mag worden gepubliceerd
Verzameldoel Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving.
Bewaartermijn Zolang als de consultatie duurt. Na afronding en publicatie van de consultatie worden de reacties opgeschoond.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel
Verzameldoel Publiceren reactie met toestemming van betrokkene
Bewaartermijn Zolang als de consultatie duurt. Na afronding en publicatie van de consultatie worden de reacties opgeschoond.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van ministerie EZK/LNV met een account voor het aanmaken van een internetconsultatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, titel, email
Verzameldoel Beheren van de accounts en rechten in het internetconsultatie portaal (door de ICC)
Bewaartermijn Zolang het personeelslid in dienst is van EZK/LNV.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van ministerie EZK/LNV en medewerkers van de Rijksoverheid die toegang hebben tot een specifieke internetconsultatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, titel, email
Verzameldoel Beheren van de lees-, schrijf- en publicatierechten voor een specifieke internetconsultatie
Bewaartermijn Zolang als de persoon in dienst is van de rijksoverheid.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Dagelijks beheer: Internetconsultatie contactpersoon (ICC) bij ministerie EZK directie Wetgeving en Juridische Zaken beheert de centrale account voor het ministerie van EZK/LNV en geeft accounts uit aan beleidsdirecties.
 • Dagelijks beheer: medewerkers van een beleidsdirectie van ministerie EZK/LNV met een account voor een specifieke internetconsultatie. Met dit account kan bij het voorstel betrokken medewerkers rechten worden gegeven om te lezen, aan te passen en/of te publiceren.
 • Medewerkers van ministerie EZK/LNV, andere bij het wetsvoorstel betrokken medewerkers van de Rijksoverheid met leesrechten tot de specifieke internetconsultatie.
 • Personen die de gepubliceerde reacties lezen op internetconsultatie.nl
 • Medewerkers van het Ministerie J&V belast met het beheer van het internetconsultatie portaal voor de gehele Rijksoverheid
 • Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties(Ministerie BZK/ UBR|KOOP) heeft als ontwikkelaar/beheerder van het internetconsultatie portaal voor de Rijksoverheid toegang tot de persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De Internetconsultatie contactpersoon (ICC) valt onder de verantwoordelijkheid van Directie WJZ, daarmee is de Directeur WJZ de verantwoordelijke voor alle accounts die door de ICC zijn uitgegeven. De ICC heeft zicht op alle persoonsgegevens die in het systeem voor ministerie EZK/LNV worden vastgelegd en kan verwijzen naar de relevante verantwoordelijke. De DG's zijn de verantwoordelijken voor de persoonsgegevens met betrekking tot de door de beleidsdirectie aangemaakte internetconsultatie.