Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebeheer debiteuren en crediteuren
Verwerkingsnummer 126
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die debiteur en/of crediteur zijn.
Persoonsgegevens
Soort gegevens (Bedrijfs)naam, adres, woonplaats, KvK-nummer, kenmerk 'debiteur/ crediteur'.
Verzameldoel Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren. Toevoegen van buitenlandse relaties en natuurlijke personen.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron KVK registers etc.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens BSN-nummer
Verzameldoel IB47 opgave aan de belastingdienst
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: dan kan leiden tot het niet uitbetalen van een declaratie
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren ten behoeve van het kerndepartement EZK/LNV, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Centraal Planbureau (CPB) en Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM).
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ministerie EZK/LNV moet financiële administratie kunnen uitvoeren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ), Afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) Functioneel beheer Oracle E-Business Suite (EBS).
 • DICTU Technische Beheer van Oracle E-Business Suite (EBS)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Van Stolkweg 14
2585JR DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA). Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk Centraal Planbureau (CPB), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.