Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Instemmen aanwijzing netbeheerders
Verwerkingsnummer 149
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die netbeheerder vertegenwoordigen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, email, telefoon, aandeelhouder van de netbeheerder die wordt vertegenwoordigd
Verzameldoel Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
Bewaartermijn een aanwijzing geldt voor 10 jaar, daarna geldt de wettelijke bewaarplicht. Dit is ook noodzakelijk gelet op mogelijke WOB verzoeken die betrekking hebben op onderliggende documenten van de aanwijzing.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan er geen aanwijzing worden gedaan.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die de aandeelhouders van de netbeheerder vertegenwoordigen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, email, telefoon, netbeheerder die wordt vertegenwoordigd
Verzameldoel Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
Bewaartermijn Een aanwijzing geldt voor 10 jaar, daarna geldt de wettelijke bewaarplicht. Dit is ook noodzakelijk gelet op mogelijke WOB verzoeken die betrekking hebben op onderliggende documenten van de aanwijzing.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan er geen aanwijzing worden gedaan.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Energie Telecom en Mededinging (DGETM) Directie Energiemarkt en Innovatie (DEI) die het verzoek tot instemming behandeld.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)die bij het verzoek tot instemming betrokken zijn.
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM) belast met de betreffende aanwijzing.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) het kader van verplichtingennummer.
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND