Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Controle Inspecties NVWA
Verwerkingsnummer 175
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die informatie of een klacht verstrekken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Uitvoeren controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders is contact niet mogelijk
Soort gegevens Telefoon-/telefaxnummer
Verzameldoel Uitvoeren controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: contact anders niet mogelijk
Soort gegevens Rijbewijs-/paspoortnummer
Verzameldoel Uitvoeren controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: contact anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen bij wie een controleonderzoek plaatsvindt, zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Personen bij wie (mogelijke) problemen bij bezoek zijn te verwachten (gevarenindicatie).
Bewaartermijn 7 jaar
Bron BRP
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Telefoon-/telefaxnummer
Verzameldoel Analyseren om te bepalen of controleonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan er geen snelle contact plaatsvinden
Soort gegevens Dossiernummer
Verzameldoel Analyseren om te bepalen of controleonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron ambtenaar
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen bij wie (mogelijke) problemen bij bezoek zijn te verwachten (gevarenindicatie).
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Verstrekken.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron brp
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen over wie informatie of een klacht is ontvangen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Analyseren om te bepalen of controleonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden controleonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron via melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bewaken, voorbereiden en uitvoeren van aan de NVWA (inspecties) opgedragen controlewerkzaamheden op het gebied van landbouw, natuur, visserij, milieu, diergeneeskunde, volksgezondheid, waren en economische sancties.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ambtenaren NVWA, die uit hoofde van hun taak toegang hebben tot de gegevens.
 • Beleidsdirecties van het ministerie van Economische Zaken (beleidsinformatie) en uitvoerende diensten van het ministerie van Economische Zaken (uitvoeringsinformatie).
 • (Bestuurs)organen belast met een publiekrechtelijke taak.
 • Derden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND