Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Management- en sturingsinformatie P-Direkt
Verwerkingsnummer 187
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden van het Kerndepartement
Persoonsgegevens
Soort gegevens Alle gegevens uit P-Direkt
Verzameldoel Het bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten (stuurin.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het opstellen van (maand) rapportages waarin gerapporteerd wordt over .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Als de medewerker uit dienst treedt, dan verdwijnen de gegevens uit P-direct. De bewaartermijn daarna is in principe 7 jaar. De gegevens worden indien nodig gearchiveerd op een wijze dat deze raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijk bepaalt daarna wat er met de gegevens gebeurt.
Bron Een deel komt vanuit de betrokkenen. De resterende gegevens komen vanuit P&O/Management en P-direct.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn in P-Direkt verwerkt om er voor te zorgen dat geïdentificeerde medewerkers toegang hebben tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie. De management- en sturingsinformatie uit P-Direkt geeft een weergave uit deze informatie uit P-Direkt.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten (stuurinstrument dashboard) aan de hoofden van diensten en directeuren van het kerndepartement.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De persoonsgegevens worden verwerkt zodat de hoofden van diensten en directeuren van het kerndepartement geïntegreerde managementinformatie overzichten via het stuurinstrument dashboard in kunnen zien.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DB/P&C sturen de rapportages naar de P-adviseurs ter verificatie en om door te zetten naar het betreffende hoofd van dienst/directeur
  • DB/P&C/Team Management Informatie belast met het downloaden van gegevens uit P-Direkt en het samenstellen van management- en sturingsinformatie
  • Hoofden van dienst van het kerndepartement ontvangen de rapportages via de P-adviseur

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.