Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Faciliteren Codex Alimentarius
Verwerkingsnummer 218
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die reageren middels het contactformulier op https://www.codexalimentarius.nl/node/76
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, email en reactie /opmerkingen /vraag
Verzameldoel Beantwoorden van vragen van burgers op het gebied van Codex die worden ontvangen via contactformulier op de website (https://www.codexalimentarius.nl/node/76)
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Leden van het netwerk als vertegenwoordigers van verschillende ministeries, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en stakeholders in het bedrijfsleven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, telefoonnummer, adres, organisatie.
Verzameldoel Informeren netwerk Codex. Doorgifte van informatie over Codex aan betrokkenen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beantwoorden van vragen van burgers op het gebied van Codex die worden ontvangen via contactformulier op de website (https://www.codexalimentarius.nl/node/76)
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van LNV Directoraat Generaal Agro (DGA) directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) belast met het beheer van mailbox info@codexalimentarius.nl
  • Delegatiehoofden van de Codex Comités die zijn werkzaam bij ministerie van LNV , het Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor het beantwoorden van de vragen van burgers.
  • Ministerie van LNV Directoraat Generaal Agro (DGA) directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) registreren online de gegevens van de contactpersoon die deelnemen aan de Codex vergadering Nederland op codex website van Rome. (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en).
  • DICTU als technisch beheer voor hosting

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND