Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relaties onderhouden met externe contacten, journalisten en organisaties
Verwerkingsnummer 2204
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker CPB.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en een manier om te communiceren.
Bewaartermijn Zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen bij, bedrijven, instellingen, omroepen, overheidsorganisaties, journalisten met een relatie met het CPB.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met omroepen, bedrijven, instellingen, andere (overheids) organisaties.
Bewaartermijn Zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke..
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers CPB en de verschillende dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, organisatieonderdeel, foto
Verzameldoel Onderlinge communicatie binnen de dienstonderdelen van het ministerie EZK
Bewaartermijn Zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke..
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, instellingen, andere (overheids) organisaties, particulieren en journalisten.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Medewerkers binnen het CPB moeten in staat worden gesteld om met mensen buiten het ministerie te communiceren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • persoonlijk (woordvoerders) binnen de directie (externe optredens) en binnen het ministerie (samenwerkende beleidsdirecties)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND